Záměr odprodeje části pozemku p.č. 3143/1

//Záměr odprodeje části pozemku p.č. 3143/1