Záměr prodeje části pozemků

//Záměr prodeje části pozemků