Záměr odprodeje části pozemku – p.č. 3519/71

//Záměr odprodeje části pozemku – p.č. 3519/71