Schválený závěrečný účet obce Ratiboř k 31.12.2017 včetně povinných příloh

//Schválený závěrečný účet obce Ratiboř k 31.12.2017 včetně povinných příloh