Veřejná vyhláška finančního úřadu

//Veřejná vyhláška finančního úřadu

Veřejná vyhláška finančního úřadu

… správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 13:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
pátek od 8:00 do 13:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí – hromadný předpisný seznam čj. 870891/18/3300-11460-705460, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018 jsou v tomto dokumentu.

By | 2018-04-23T13:34:20+00:00 Duben 23rd, 2018|Úřední deska|0 komentářů

About the Author: