Rekonstrukce hlavní silnice II/437 bude probíhat od května do listopadu!

//Rekonstrukce hlavní silnice II/437 bude probíhat od května do listopadu!

Rekonstrukce hlavní silnice II/437 bude probíhat od května do listopadu!

Vážení spoluobčané, na začátku jara bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce silnice II/437 – průjezdní úsek Ratiboř. Toto řízení proběhlo v měsíci březnu na Ředitelství silnic Zlínského kraje a byla vybrána stavební firma Sdružení Ratiboř – Swietelsky a Alpine. Akci budou tedy realizovat dvě firmy dohromady. 28. března byla svolána koordinační porada v zasedací místnosti obce Ratiboř, které se zúčastnily všechny dotčené orgány – Policie ČR, MÚ Vsetín – odbor dopravy, ČSAD Vsetín, zástupci Zlínského kraje, obce Ratiboř a Hošťálková, stavební firmy a náměstek ŘSZK. Úkolem všech organizací bylo zkoordinovat celý průběh stavby.

Stavba začíná u cedule Ratiboř od Hošťálkové a končí u mostu přes řeku Bečvu. V celém úseku proběhne odfrézování asfaltové vrstvy v min. výšce 10 cm, dále výměna a doplnění obrub a zpevnění krajnic. Toto se projeví zejména nad fotbalovým hřištěm a na dolním konci obce. V těchto lokalitách dojde k zúžení vozovky tak, aby v celém průjezdním úseku byla šíře silnice 7,5 m včetně krajnice. Velkou proměnou projde také křižovatka u obecního úřadu. Projekt rekonstrukce silnice II/437 je k nahlédnutí na úřední desce a na webových stránkách obce.

14. května budou zahájeny stavební práce. Stavba se rozběhne pravděpodobně na třech pracovních úsecích v intravilánu obce a jednom úseku pod benzínkou. Stavební firmy mají celou trasu rozdělenou následovně: Alpine od cedule začátku obce Ratiboř ve směru od Hošťálkové po sokolovnu, Swietelsky od sokolovny po most u Bečvy. Průjezd obcí bude řízen semafory. Nemůžeme počítat se seřízením semaforů do zelené vlny. To v případě mobilních semaforů není možné, nelze je vzájemně propojit!

Nejdříve bude probíhat pokládka obrub, následovat bude frézování asfaltu a pokládka nového povrchu. Proběhne i výměna dopravního značení. Stavba bude postupně procházet vesnicí, takže se budou semafory pořád přesouvat. Při úpravách autobusových zastávek bude docházet k jejich přemisťování. Tyto změny budou vždy dopředu avizovány.

Obecní úřad Ratiboř a Městský úřad Vsetín zdůraznil stavebním firmám, aby nedocházelo k situacím, kdy budou zbytečně uzavřeny úseky, na kterých se nebude pracovat, aby byl zajištěn průjezd obcí o víkendech bez semaforů a aby firmy zajistily dostatek pracovních kapacit na rychlý a plynulý průběh stavby. Zároveň, aby v případě komplikací a zácpy řídili dopravu pracovníci stavby a odstranili tak zbytečné prodlevy na semaforech.

Vážení spoluobčané, rekonstrukce silnice nás všechny bude ovlivňovat od května až do listopadu, kdy je plánováno ukončení celé akce. Čeká nás spousta komplikací, čekání na semaforech, zácpy, komplikovaný průjezd obcí, mnohdy se budou lidé z domů přilehlých k hlavní silnici obtížně dostávat do dvorů. Nebude to situace krátkodobá, naopak, budeme mít pocit, že oprava je nekonečná, a navíc se budeme muset následně učit na nově upravené silnici s mnohými změnami jezdit a pohybovat.

Je však důležité zdůraznit, že rekonstrukce v tak velké míře se uskuteční po více jak 50 letech a do našeho území bude investováno více jak 55 mil. korun. Silnice by do budoucna po požadavcích kraje, obce, policie a odboru dopravy měla být bezpečnější, přechody přehlednější a parkování jednodušší.

Věřím, že tomu tak bude a společně celou rekonstrukci zvládneme!
Martin Žabčík
místostarosta

By | 2018-05-24T23:35:45+00:00 Duben 18th, 2018|Rekonstrukce hlavní silnice II/437|0 komentářů

About the Author: