Záměr odprodeje odměřené části pozemku p.č. 2599/19

//Záměr odprodeje odměřené části pozemku p.č. 2599/19