Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Úvodní stránka/Úřední deska/Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Veřejná vyhláška – Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

… opatření obecné povahy:

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech.

3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Více informací v tomto PDF dokumentu.

By | 2017-11-09T08:36:50+00:00 Listopad 8th, 2017|Úřední deska|0 komentářů

About the Author: