INFORMACE KE KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Úvodní stránka/Úřední deska/INFORMACE KE KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

INFORMACE KE KONÁNÍ VOLEB do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

…,které se uskuteční:
20.10.2017 od 14 hodin do 22 hodin
a 21.10.2017 od 8 hodin do 14 hodin.

1. Místem konání je volební okrsek č. 1 v zasedací místnosti obecního úřadu v Ratiboři II. patro budovy č.p. 75, 756 21.

2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

3. Každému voliči budou doručeny hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Bc. Jiřina Sklenská
starostka obce

By | 2017-10-10T19:30:11+00:00 Říjen 10th, 2017|Úřední deska|0 komentářů

About the Author: