Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 1/2017

//Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Ratiboř č. 1/2017

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Zastupitelstvo obce Ratiboř v souladu s ust. § 10 písm. a), § 35 a ust.  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydalo na svém zasedání dne 25. 9. 2017 Usnesením č. 10/Z19/17 tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Více informací v tomto dokumentu.

By | 2017-09-27T20:51:04+00:00 Září 27th, 2017|Úřední deska|0 komentářů

About the Author: