VÝPIS Z XIV. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

//VÝPIS Z XIV. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

VÝPIS Z XIV. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Program jednání je v tomto PDF souboru.

Zastupitelstvo obce SCHVÁLILO:

2. Rozpočtová změna č. 9
3. Rekonstrukce – stavební úpravy místní komunikace od silnice II/437 k MŠ a navazující místní komunikace – zhotovitel Swietelsky
4. Vyhlášené dotační tituly v r. 2016 a investice obce
– Žádost o dotace na MŠ
– Žádost o solární zdroj
– Žádost o Oranžové hřiště nadace ČEZ – pro zahradu za bývalým Hasičákem
– Žádost o dotace na výtah pro OÚ – rozvoj venkova
– Žádost o dotace na zpevnění břehu koryta Kobelanky
– Žádost o dotace na zásahové vozidlo pro hasiče
– Energetická úspora obecního úřadu (pokračování rekonstrukce 1. a 3. patra)
6. Žádost rodiny Novosadové o projednání možnosti zaměření a odkoupení
p.č. 293/20 u RD č.p. 356
7. Žádost o zakoupení šachového materiálu pro oddíl mládeže
8. Kalendář akcí 2016
9. Aktualizace strategického plánu obce
10. Odpadové hospodářství ve věci změny pro odpad plasty sklo a papír – Vsetín Bobrky odvoz odpadu na Vsetín – Bobrky, včetně EKO kom tašek na separovaný odpad (jedná se o 3 tašky na odpad) a zdarma nové kontejnery

Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:

5. Návrh řešení obecní knihovny a jiných prostor – zapracováno do strategickém plánu
11. Zřízení cvičiště pro hasiče – prohlédnout místa vyhovující parametrům pro hasiče a řešení na dalším zastupitelstvu
12. Architektonická studie pro TJ Sokol – varianty studie (tréningové hřiště se nevejde)
13. Připomínky přítomných občanů k architektonické studii centra obce

By | 2016-02-17T01:42:10+00:00 Únor 11th, 2016|Aktuálně|0 komentářů

About the Author: