Tříkrálová sbírka

//Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Výnos ze všech pěti pokladniček v Ratiboři činí 40 849 Kč. Výsledky sbírky ve všech vesnicích na vsetínsku najdete v této tabulce (PDF)


 

Tříkrálová sbírka byla letos rekordní.

Tříkrálová sbírka letos předčila naše očekávání. Do koledování se zapojilo 67 skupin ve Vsetíně a 133 skupin v okolních obcích. Výsledky ukazují, že dárci byli ke koledníkům opravdu štědří. Podařilo se vybrat částku ve výši 980 384,- Kč.

Od 8.1. do 11.1.2016 probíhala ve Vsetíně a okolních obcích Tříkrálová sbírka. Děti spolu s vedoucími se sešli v pastoračním domě, kde se ustrojili za tři krále, převzali zapečetěné pokladničky, cukry a posvěcené křídy. Poté se shromáždili v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie ke společné modlitbě a požehnání skupinek koledníků. S úsměvem a dobrou náladou se rozešli do všech částí Vsetína, aby našim občanům zazpívali tříkrálovou koledu a popřáli štěstí, zdraví a Boží požehnání do nového roku 2016. V podvečer se vraceli unavení a promrzlí, ale jak s nadšením sdělovali, hřála je radost ze setkání s lidmi a dobrý pocit, že svým podílem přispěli na dobrou věc.

Výsledek letošní sbírky je důkazem, že lidé kolem nás mají pochopení a otevřená srdce pro spoluobčany, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. „Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali všem koledníkům a jejich vedoucím, dobrovolníkům, všem občanům Vsetína a okolních obcí a dárcům- Papírnictví Stanislav Olšák, ČSAD Vsetín a.s., Alena Krmenčíková- Jídelna Sklář, Austin Detonator, SPŠS Vsetín, Pekařství Střelná, Sorpek s.r.o., Lipta TDP“, děkuje Věra Dulavová, ředitelka vsetínské Charity.

Záměry, které plánujeme podpořit v Charitě Vsetín z TKS 2016:
– přímá pomoc lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé životní situaci
– podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
– finanční příspěvek na nákup vozidla pro pečovatelskou službu, která denně dováží obědy uživatelům této služby
– podpora domácí hospicové péče.

V roce 2015 jsme z výtěžku sbírky realizovali tyto projekty:
– přímá pomoc lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a jednotlivcům v tíživé sociální situaci
– podpora činnosti Mimoškolní přípravy SIDERA, která poskytuje pomoc při vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
– příspěvek na zakoupení speciálních kompenzačních pomůcek
– modernizace a dovybavení Denního stacionáře pro seniory
– podpora služby sociální rehabilitace Camino pro klienty s duševním onemocněním.

Za Charitu Vsetín
Vladana Staňková

By | 2017-05-18T20:51:02+00:00 Leden 14th, 2016|Aktuálně|0 komentářů

About the Author: